کوپلینگ

کوپلینگ  ها متناسب با کاربرد دارای اشکال مختلف می باشند. کوپلینگ های ۳پر، ۴پر، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، تایری شکل و…..که در دو نوع متریال SBR- NR  و پلی یورتان تولید می گردد.

کوپلینگ
کوپلینگ
فهرست