لاستیک بوستر

 

کد نام قطعه
۱ لاستیک بوستر پیکان وانت(ABS)
۲ لاستیک بوستر نیسان(“۹)
۳ لاستیک بوستر دوبل پیکاپ(“۸و”۹)و(“۷و”۸)
۴ لاستیک بوستر مزدا
۵ لاستیک بوستر زامیاد(۰۴)
۶ لاستیک بوستر سمند
۷ استیک بوستر پژو۴۰۵(آردی)
۸ لاستیک بوستر پژو۲۰۶
۹ لاستیک بوستر پراید
۱۰ استیک بوستر پیکان(هیلمن)
۱۱ پیکان آرژانتینی( طلائی ) لاستیک بوستر
۱۲ لاستیک بوستر پیکان دو مداره(سبز ارتشی)
۱۳ لاستیک بوستر رنو ۲۱
۱۴ لاستیک بوستر دوو
۱۵ لاستیک بوستر تویوتا۲F
۱۶ لاستیک بوستر تویوتا۳F
۱۷ لاستیک بوستر تویوتا ۸۴
۱۸ لاستیک بوستر تویوتا ۸۵
۱۹ لندرور
۲۰ هایس
۲۱ مینی بوسی
۲۲ شورلت(دهنه تنگ-دهنه گشاد-دکمه دار)
۲۳ تویوتا ۲۰۰۰(شماره ۴و۵)
۲۴ بی ام و(۵۱۸ و۲۰۰۲)
۲۵ پژو ۴۰۵
فهرست