کد نام قطعه
۱۰۵۰۰۰۱ لوازم کلاج بالا نيسان ۵/۸
۱۰۵۰۰۰۲ لوازم ۱۱/۱۶ کلاج پايين سايپا
۱۰۵۰۰۰۳ لوازم چرخ عقب نيسان ۱/۸-۱
۱۰۵۰۰۰۴ لوازم چرخ عقب نيسان ۱/۱۶ -۱
۱۰۵۰۰۰۵ لوازم چرخ نيسان ۱۵/۱۶
۱۰۵۰۰۰۶ لوازم چرخ پاترول ۷/۸
۱۰۵۰۰۱۰ لوازم پمپ ترمز ۱۵/۱۶ پاترول کامل
۱۰۵۰۰۱۲ لوازم پمپ زامياد قديم
۱۰۵۰۰۱۳ لوازم پمپ زامياد جديد
۱۰۵۰۰۱۴ لوازم پمپ ترمز سايپا H1
۱۰۵۰۰۴۳ لوازم چرخ عقب ايسوزو ۸ تن
۱۰۵۰۰۴۴ لوازم چرخ عقب ايسوزو ۶تن
۱۰۵۰۰۵۰ لوازم چرخ جلو پاترول
۱۰۵۰۰۱۱ لاستيک بوستر زامياد(۰۴)
۱۰۵۰۰۰۹ لاستيک بوستر نیسان سايپا
۱۰۵۰۰۴۶ لاستيک قامه نيسان
۱۰۵۰۰۵۲ لاستيک بوستر دوبل پيکاپ (کوچک)
۱۰۵۰۰۵۳ لاستيک بوستر دوبل پيکاپ (بزرگ)
۱۰۵۰۰۴۹ لاستيک تعادل نيسان دو طبقه
۱۰۵۰۰۲۱ کاسه نمد فلز دار ۵۱ بوستر
۱۰۵۰۰۵۵ ضربه گیر بکوب
دانلود پی دی اف