کد نام قطعه
۱۰۱۰۰۰۱ لوازم چرخ عقب پژو ۴۰۵
۱۰۱۰۰۰۲ لوازم چرخ عقب پژو ۲۰۶
۱۰۱۰۰۰۳ لوازم چرخ عقب سمند
۱۰۱۰۱۰۸ لوازم چرخ عقب پژو ABS
۱۰۱۰۰۰۴ لوازم چرخ جلو پژو
۱۰۱۰۰۰۶ لوازم پمپ ترمز پژو
۱۰۱۰۰۳۸ لوازم پمپ ترمز سمند ۲۲ (ABS)
۱۰۱۰۰۰۷ گردگير جعبه فرمان پژو
۱۰۱۰۰۰۸ گردگير پلوس پژو ۲۷ mm (سمت گیربکس)
۱۰۱۰۰۰۹ گردگير پلوس پژو ۲۷ mm (سمت چرخ)
۱۰۱۰۰۷۲ گردگیر یک سر تنگ پژو
۱۰۱۰۰۷۳ گردگیر کمک جلو پژو
۱۰۱۰۰۷۴ گردگیر دوسر گشاد پژو
۱۰۱۰۰۷۶ گردگیر پلوس سمند بزرگ
۱۰۱۰۰۷۷ گردگیرپلوس سمند کوچک
۱۰۱۰۰۷۹ گردگیر پلوس خاردار ۴۰۵(سمت گیربکس)
۱۰۱۰۰۷۸ گردگیر جعبه فرمان ۲۰۶
۱۰۱۰۰۸۰ گردگیرپلوس ۲۰۶(سمت چرخ)
۱۰۱۰۰۸۱ گردگیر پلوس ۲۰۶(سمت گیربکس)
۱۰۱۰۰۱۰ لاستيک بوستر پژو ۴۰۵
۱۰۱۰۰۱۱ لاستيک بوستر ۲۰۶
۱۰۱۰۰۱۲ لاستيک بوستر سمند
۱۰۱۰۰۱۳ بوش جناقي پژو
۱۰۱۰۰۱۴ بوش طبق پژو۴۰۵
۱۰۱۰۰۳۷ واشر درب سوپاپ پژو
۱۰۱۰۰۳۹ کاسه نمد گلوئي پژو ۴۰۵
۱۰۱۰۰۴۰ کاسه نمد پلوس بزرگ پژو ۴۰۵ (۱۱٫۳*۴۰*۵۸)
۱۰۱۰۰۴۱ کاسه نمد پلوس کوچک پژو ۴۰۵ (۱۱٫۳*۲۹٫۸۵*۴۷)
۱۰۱۰۰۸۷ کاسه نمد قیفی گیربکس پژو ۴۰۵ (۶٫۷*۲۳*۳۶)
۱۰۱۰۰۸۸ کاسه نمد میل سوپاپ پژو ۴۰۵ (۷*۳۶*۵۰)
۱۰۱۰۰۸۹ کاسه نمد جلو میل لنگ پژو ۴۰۵ (۷*۴۲*۶۲)
۱۰۱۰۰۹۰ کاسه نمد عقب میل لنگ پژو ۴۰۵ (۱۲*۹۰*۱۱۰)
۱۰۱۰۰۹۱ کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو ۴۰۵ (۷٫۱۰*۱۵*۳۰٫۴)
۱۰۱۰۰۹۲ کاسه نمد ساق سوپاپ پژو ۴۰۵ (۸*۱۰*۱۴٫۲/۱۰٫۸)
۱۰۱۰۱۰۱ کاسه نمد شیر فرمان پژو ۴۰۵ (۶٫۷*۲۹٫۵*۴۷)
۱۰۱۰۰۹۳ کاسه نمد پلوس بزرگ پژو ۲۰۶ (۱۰٫۷*۴۰*۵۸)
۱۰۱۰۰۹۴ کاسه نمد پلوس کوچک پژو ۲۰۶ (۱۰٫۷*۲۹٫۸۵*۴۷)
۱۰۱۰۰۹۵ کاسه نمد قیفی گیربکس پژو ۲۰۶ (۷٫۱۰*۲۴*۳۵٫۳۹)
۱۰۱۰۰۹۶ کاسه نمد عقب میل لنگ پژو ۲۰۶ (۱۰*۸۵*۱۰۵)
۱۰۱۰۰۹۷ کاسه نمد جلو میل لنگ پژو ۲۰۶ (۷*۴۲*۶۶)
۱۰۱۰۰۹۸ کاسه نمد ماهک پژو ۲۰۶(۴*۱۵*۲۳)
۱۰۱۰۰۹۹ کاسه نمد ژامبون پژو ۲۰۶(۶٫۹*۳۱*۵۴٫۷)
۱۰۱۰۱۰۰ کاسه نمد شیر فرمان ۲۰۶ (۷*۲۹*۴۳)
۱۰۱۰۰۴۲ کاسه نمدبوستر آردي
۱۰۱۰۰۴۳ واشرمنيفولد۴۰۵
۱۰۱۰۰۴۴ منجيد اگزوز پژو
۱۰۱۰۰۴۵ بوش دو شاخ رام
۱۰۱۰۰۴۶ دو شاخ رام پژو کامل
۱۰۱۰۰۴۸ دسته موتور گرد ۴۰۵
۱۰۱۰۰۱۵ لاستيک سر کمک پژو
۱۰۱۰۰۱۶ چاک دار آهنی پژو
۱۰۱۰۱۱۰ چاکدار لاستیکی پژو
۱۰۱۰۰۳۰ کاسه نمد نيم بوستر ۴۰۵
۱۰۱۰۰۳۲ کاسه نمد لاستيکي نيم بوستر پژو ۲۰۶
۱۰۱۰۰۳۳ لاستيک ميل بوستر پژو ۴۰۵
۱۰۱۰۰۳۴ اورينگ انژکتور پژو۲۰۶
۱۰۱۰۰۳۵ اورينگ انژکتور پژو۴۰۵
۱۰۱۰۰۴۹ دسته موتور گرد ۲۰۶
۱۰۱۰۰۵۰ بوش طبق کامل۲۰۶
۱۰۱۰۰۵۱ دسته موتور زير باطري
۱۰۱۰۰۵۲ توپي سر کمک EF7
۱۰۱۰۰۵۳ دسته موتور دو سر پيچ ۴۰۵
۱۰۱۰۰۵۴ دسته موتور دو سر پيچ ۲۰۶- زانتيا
۱۰۱۰۰۵۵ نعلبکي بالاي توپي سر کمک
۱۰۱۰۰۵۶ توپي سر کمک دو ضربه گير
۱۰۱۰۰۶۸ بوش جعبه فرمان ۴۰۵
۱۰۱۰۱۱۶ اورینگ دور درجه باک پژو ۴۰۵
۱۰۱۰۱۱۷ اورینگ دور درجه باک پژو ۲۰۶
۱۰۱۰۱۱۸ اورینگ درب روغن پژو
۱۰۱۰۱۱۹ اورینگ شیر بخاری
۱۰۱۰۱۲۱ اورینگ دور بوش پژو ۲۰۶
۱۰۱۰۱۲۰ اورینگ دور بوش پژو ۴۰۵
دانلود پی دی اف