لیست قطعات پراید

 

کد قطعه نام قطعه توضیحات
1140001 گردگیر پلوس سمت گیربکس(سمت چپ )با دیاق و بست اصلیL90
1140003 موج گير چاکدار L90
1140004 پولکي سر میل لنگ L90
1140005 گردگير ميل فرمان L90
10000046 گردگير کمک جلو L90
1140007 گردگیرپلوس سه خار L90
1140008 گردگیرپلوس بيروني L90
1140014 لوازم موجگیر (کامل) L90
1140015 واشر منیفولد L90
1140019 لوازم چرخ عقب L90
1140026 لوازم چرخ جلو L90
1140025 گردگیر کمک عقب L90
فهرست