لیست قطعات ترمز

کد قطعه نام قطعه
1050001 لوارم چرخ عقب مزدا16/13
1050002 لوازم پمپ ترمز مزدا16/13
1050003 لاستیک بوستر مزدا 1600
1050004 لاستیک بوستر مزدا2000
1050005 لاستیک بوستر تویوتا 2F
لوازم پمپ ترمز مزدا 2000
1020111 لوازم چرخ عقب آریسان
1050006 لاستیک بوستر 3F
1050010 تشتکی 8/1 1 چرخ تویوتا
1050012 تشتکی 4/1 1 چرخ تویوتا
لاستیک بوستررنو 21
نافی بوستر 1600
لاستیک بوستر2F
لاستیک بوسترتویوتا3F
لاستیک بوسترتویوتا 85
لاستیک بوسترتویوتا 84
لاستیک بوسترلندرور
لاستیک بوسترهایس
لاستیک بوسترمینی بوسی
شورلت(دهنه تنگ-دهنه گشاد-دکمه دار)
تویوتا 2000(شماره 4و5)
لاستیک بوستربی ام و518
لاستیک بوستر پژو504
فهرست