لیست قطعات نیسان

کد قطعه نام قطعه توضیحات
1050001 لوازم کلاچ بالا نيسان 8/5
1050002 لوازم 16/11 کلاچ پايين سايپا
1050003 لوازم چرخ جلو نيسان 8/1-1
1050004 لوازم چرخ عقب نيسان 16/1 –1
1050005 لوازم چرخ نيسان 16/15
1050071 لوازم چرخ جلو نیسان دیزل
1050006 لوازم چرخ پاترول 8/7
1050010 لوازم پمپ ترمز 16/15 پاترول کامل
1050012 لوازم پمپ زامياد قديم
1050013 لوازم پمپ زامياد جديد
1050060 لوازم پمپ ترمزنیسان H1 نیسان CBS
1050059 لوازم پمپ ترمز نیسان ABS
1050050 لوازم چرخ جلو پاترول
1050058 لوازم نیم بوستر سایپا (کامل)
1050011 لاستيک بوستر زامياد(04)
1050009 لاستيک بوستر سايپا مشترک پراید ABS
1060020 لاستيک بوستردوبل پيکاپ/نیسان دیزل7و8اینچ
1060019 لاستيک بوستردوبل پيکاپ/نیسان دیزل8و9اینچ
1050021 کاسه نمد فلز دار 51*38 بوستر
1050046 لاستیک قامه نیسان
1050049 لاستیک تعادل نیسان
1050051 اورینگ دلکو نیسان
1050061 لاستیک زیر مخزن نیسان
1050092 اورینگ پلوس نیسان
1050098 واشر درب سوپاپ نیسان
1050099 کاسه نمد عقب میل لنگ نیسان(10*118*95)
1050100 کاسه نمد عقب گیربکس نیسان(11*40*62)
1050101 کاسه نمد چرخ عقب بزرگ نیسان(8*95*78.4)
1050102 کاسه نمد چرخ عقب کوچک نیسان(10*47*38)
1050103 کاسه نمد چرخ جلو نیسان(13*65*54)
1050104 کاسه نمد جلو میل لنگ نیسان(9*70*48)
فهرست